STRAFFE COMEBACK | STRONG COME BACKIntussen is Dana over de helft van haar theatertour 'Eerste Liefde' en fans en publiek zijn telkens verbaasd door de straffe comeback van hun idool.


Onze nationale trots en de intussen bijna iconische Dana Winner is eigenlijk nooit echt weggeweest. Toch is het opmerkelijk dat Dana, die na 30 jaar op de planken en met meer dan 3,5 miljoen verkochte albums op de teller, gerust tot één van onze grootste Nederlandstalige zangeressen mag worden gerekend, de laatste maanden in volle koers vaart maakt met haar carrière.


Al in 2016 was ‘Liefde voor Muziek’ voor Dana Winner een schot in de roos want door haar deelname aan het VTM-programma won ze drie jaar geleden niet alleen de Radio 2 Zomerhit als ‘Beste Zangeres’, het leverde haar onder andere ook een gouden plaat op.


The Voice Senior

Toch is het pas sinds ruim een half jaar dat Dana Winner opnieuw overal op handen lijkt te worden gedragen. Eind vorig jaar maakte ze haar debuut als coach in ‘The Voice Senior’, eveneens op VTM. Een tijd waar Dana als artiest maar ook als mens ten volle van genoten heeft. “Het was een intensieve en soms ook moeilijke tijd. Kiezen is nu eenmaal niet mijn sterkste kant, en al mijn kandidaten hadden elk op hun eigen manier iets waarvan ik geen afscheid wou nemen. 


The Voice heeft me eens te meer doen beseffen hoe belangrijk het is om je hart te volgen in het leven en om je dromen na te blijven streven. Ongeacht hoe jong of oud je ook bent. Ik ben ervan overtuigd dat we met het nieuwe seizoen van The Voice Senior nog veel meer 60-plussers zullen bereiken en dat er heel wat meer ruwe parels verscholen zitten in ons Vlaamse land.”, aldus Dana.


Na de opnames van The Voice Senior begon Dana eind vorig jaar aan een reeks van zeven volledig uitverkochte kerstconcerten in België, Nederland en opnieuw in Zuid-Afrika. Ze hield een live vlog bij van haar Zuid-Afrikaanse avontuur en kort daarna volgende de aftrap van een indrukwekkende theatertour van meer dan 20 theaters met avond na avond uitverkochte zalen.


Opnieuw festivalzomer

Tussendoor is de Limburgse zangeres hard aan het werk met het inzingen en opnemen van nieuw materiaal dat in september van dit jaar nog zal verschijnen. Maar voor de fans is er nog goed nieuws, want voor het eerst sinds jaren doet Dana Winner deze zomer opnieuw een festivaltour. Samen met haar live band staat ze zo ondermeer op de Fonnefeesten in Lokeren, de Tripelfeesten in Brugge en op verschillende andere festivalpodia van Limburg tot aan zee.


Lotto Arena

De kers op de taart van Dana’s 30-jarige carrière wordt zonder twijfel haar eenmalige concert op zaterdag 9 november in de Antwerpse Lotto Arena. “Het belooft een unieke show te worden waarbij we het publiek zoveel mogelijk mee zullen betrekken in wat er op en naast het podium gebeurt. Voor de gelegenheid brengen we een extra lange show met niet minder dan 30 liedjes, een blik terug over alle hits, maar zeker ook een blik vooruit. Ik heb nog bijzonder veel plannen voor de komende 10 tot 15 jaar”, zegt een vastberaden Winner.

Het concert in de Antwerpse Lotto wordt tegelijkertijd ook de aftrap van een gelijknamige theatertour doorheen Vlaanderen en Nederland. “Van de nieuwe theatertour in 2020 liggen nu al 34 concerten vast. Dat zijn meer dan 20.000 tickets, verspreid over een periode van vijf maanden”, zegt manager Hans Lambrechts.


In september van dit jaar brengt Universal Music een bijzondere ‘collector’s item/3CD-box’ uit ter gelegenheid van Dana's 30-jarige jubileum. “We werken aan een bijzondere verjaardagsrelease met maar liefst 30 songs, aangevuld met nieuw materiaal dat zowel de huidige als nieuwe fans zal bekoren”, laat Dirk Van der Auwera van Universal Music België weten.


Wereldwijde hit

Dana Winner straalt meer dan ooit en het lijkt alsof de denkbeeldige brug voorbij de 50 haar nieuw leven heeft ingeblazen. Fans vergelijken hun idool op sociale media graag met een goede wijn die beter wordt met de jaren, maar intussen gaat ook de rest van de wereld stilaan door de knieën voor onze Hasseltse nachtegaal.


Met haar versie van Whitney Houston’s ‘One Moment In Time’ bereikte Dana Winner intussen al bijna 18 miljoen YouTube views. Dat is meer dan de meest bekeken clip van bijvoorbeeld Marco Borsato en het is de vijfde meest bekeken versie van het lied op het internet, na het origineel van Whitney Houston zelf.


“We krijgen heel wat vragen van nieuwe fans die Dana Winner via YouTube ontdekten, van over de hele wereld. Meestal vragen ze om een handtekening en wanneer Dana naar het buitenland gaat. Zo gingen er bijvoorbeeld enkele weken geleden op minder dan 24 uur tijd vanuit de officiële fanclub 17 gesigneerde fotokaarten op de post naar de Verenigde Staten, Canada, China, Duitsland, Rusland, Engeland, Frankrijk, Polen en Tsjechië”, aldus Dana’s management. 


Buitenland lonkt

Een daarop volgende wereldtournee staat momenteel nog niet ingepland maar eind van dit jaar gaat Dana voor het eerst sinds jaren wel opnieuw richting Duitsland en in 2020 wordt aan een nieuwe arena tour gewerkt in onder andere Zuid-Afrika en Namibië.

“De lopende theatertour wordt bijzonder goed onthaalt door het publiek. We hebben de live band uitgebreid en ook de lichtshow kreeg terug meer pit en dynamiek. Het doet me zoveel plezier dat ik na al die jaren nog steeds in alle comfort kan doen wat ik het liefst doe, zingen en mensen raken met mijn liedjes en teksten”, laat Dana zelf weten.

Wie Dana Winner nog live aan het werk wil zien tijdens haar theatertour ‘Eerste Liefde' kan tot en met 18 mei terecht in de Vlaamse en Nederlandse theaters. Dat is alvast een goede repetitie voor de fans zodat ze op 9 november in de Lotto Arena met z’n 5.500 allemaal uit volle borst kunnen meezingen.


“Intussen is bijna 70% van de tickets voor de jubileumshow ’30 Jaar Dana Winner - In Concert’ al verkocht dus wie erbij wilt zijn kan beter snel zijn of haar kaartjes bestellen. Tickets kopen kan via Gracia Live of Tele Ticket Service”, besluit Sam Perl van Gracia Live.


Tickets & info: www.danawinner.com/agenda

...

Dana is currently more than half way with her theater tour 'First Love' and fans and the general audiences are amazed by the strong comeback of their idol. Although our national pride and almost iconic Dana Winner has never really been gone, it is clear that Dana, who after 30 years on stage and with more than 3.5 million albums sold, can be counted as one of the biggest Dutch-language singers ever. Already in 2016, her participation in the VTM show 'Love for Music' was a big hit for Dana Winner. She won the Radio 2 Summer Hit award for 'Best Singer' and it also brought her another gold record. The Voice Senior Yet it is only since about a half year ago that Dana Winner seems to be in control everywhere. At the end of last year she made her debut as a coach in "The Voice Senior", also on VTM. A time Dana enjoyed as an artist but also as a person. “It was an intensive and sometimes difficult time', she says. "Choosing is simply not my strength, and all of my candidates had something which made it hard to say goodbye to. The Voice has made me realize once again how important it is in life to follow your heart and to keep pursuing your dreams. No matter how young or old you are. I am convinced that with the new season of The Voice Senior we will reach many more people over the age of 60 and that there will be more hidden talent popping up, "says Dana. After the recording of The Voice Senior, Dana started a series of seven sold out Christmas concerts in Belgium, the Netherlands and in South Africa at the end of last year. She made a live vlog of her South African adventure and shortly after kicked off of a breath taking theater tour of more than 20 venues, sold out night after night. Festival summer In the meantime, the singer is working hard on recording new material to be released in September this year. But there is more good news for fans, because for the first time in years Dana Winner will be performing a festival tour again this summer. Together with her live band she can be seen at the Fonnefeesten in Lokeren, the Tripelfeesten in Bruges and at various other festival stages from Limburg to the coast area.


Lotto Arena The icing on the cake of Dana’s 30-year career will undoubtedly be her one-off concert on Saturday, November 9 in the Antwerp Lotto Arena. “It promises to be a unique show in which we will involve the public as much as possible. For the occasion we will bring an extra long show with no less than 30 songs, a look back over all the hit songs, but certainly also a look into the future of my career. I still have a lot of plans for the next 10 to 15 years, "says a determined Winner. The concert in the Antwerp Lotto is also the kick-off of a theater tour through Flanders and the Netherlands. “34 concerts have already been scheduled for the new theater tour in 2020. More than 20,000 concert tickets in just five months, "says manager Hans Lambrechts. In September of this year, Universal Music will release a special "collector's item/3CD box" on the occasion of Dana's 30-year anniversary. "We are working on a special birthday release with no fewer than 30 songs, with new material that will appeal to both current and new fans," says Dirk Van der Auwera of Universal Music Belgium. Global hit Dana Winner is shining more than ever and it seems as if the imaginary bridge beyond her 50's has breathed a new way of living. Fans like to compare their idol on social media with a good wine that gets better over the years, but in the meantime the rest of the world is gradually falling to the knees for our local nightingale. With her version of Whitney Houston's "One Moment In Time", Dana Winner has already reached nearly 18 million YouTube views. More than the most viewed clip of Marco Borsato, for example, and it is the fifth most viewed version of the song on the internet, after the original by Whitney Houston itself.

“We get a lot of request from new fans all over the world who discovered Dana Winner on YouTube . They usually ask for an autograph and when Dana Winner will be performing near to them. For example, a few weeks ago, in less than 24 hours the official fan club sent out 17 signed photo cards to the United States, Canada, China, Germany, Russia, England, France, Poland and the Czech Republic", said Dana’s management.


Future worldtour

A future world tour is currently not (yet) scheduled, but at the end of this year Dana will be heading back to Germany for the first time in years and in 2020 a new arena tour will be planned in South Africa and Namibia, among others.


“The current theater tour is very well received by the public. We have expanded the band and the light show also got more dynamic. I am so happy that after all these years I can still do what I prefer the most, to sing and touch people with my songs and lyrics ”, Dana says.


Those who still want to see Dana Winner live during her theater tour "First Love" can visit Flemish and Dutch theaters until May 18.


It will surely be a good rehearsal for the fans so that they can sing along with the other 5,500 fans in the Lotto Arena on Nov 9.


“In the meantime, almost 70% of the tickets for the 30-year anniversary show Dana Winner - In Concert” have already been sold. So if you want to be there, it's best to order quickly via Gracia Live or Tele Ticket Service, ”concludes Sam Perl of Gracia Live.


Tickets & info: www.danawinner.com/agenda

COPYRIGHT 2020 © DANA WINNER & ZENITH PRODUCTIONS. ALL RIGHTS RESERVED.