Happy New Year!

2019 was opnieuw een uitzonderlijk jaar. Een emotioneel, liefdevol en fantastisch feestjaar, samen met jullie allemaal!


We vierden samen 30 jaar carrière met heel wat hoogtepunten. We deelden geluk, herinneringen en emoties met de start van een nieuwe theatertour, een 3CD box, een live CD-opname, een Radio 2 Zomerhit nominatie, een Ment Tv Loftrompet, optredens in Vlaanderen, Nederland, Duitsland en Israël, de zoektocht naar De jongste stem van Vlaanderen, een duet met Elodie Grunewald en met Alain Clark, heel wat zomerfestivals, een eigen B.POST postzegel een intiem concert tijdens Reveil in Kermt, een openlucht concert in Losser, een gouden plaat voor meer dan 50.000.000 YouTube views voor 'One Moment In Time', een nieuwe reeks kerstconcerten, de aankondiging voor Dana Winner, One Night Only - 31.10.2020 - Sportpaleis, een de MIA's nominatie én natuurlijk een uitverkochte Lotto Arena!


Bedankt aan iedereen die deel uitmaakte van het afgelopen jaar. Bedankt aan iedereen die er mee een succes van maakte. Bedankt aan jullie, mijn trouwe publiek, om er altijd te zijn!

Ik beloof jullie dat 2020 minstens even indrukwekkend wordt met nieuwe muziek, heel wat concerten en een groots feest, met internationale gast in het Sportpaleis op 31/10/2020!


Ik wens jullie het allerbeste toe voor het nieuwe jaar, een goede gezondheid en we zien mekaar binnenkort terug! Liefs ❤️ -Dana xx...(ENGLISH VERSION)


2019 was again an exceptional year. An emotional, loving and festive year, together with all of you!


We all celebrated my 30-year career with many highlights. We have been sharing happiness, memories and emotions with a new theater tour, a 3CD box, a live CD recording, a Radio 2 Summer Hit nomination, a Ment Tv Award, performances in Belgium, the Netherlands, Germany and Israel, the search for 'The Youngest Voice of Flanders', a duet with Elodie Grunewald and with Alain Clark, many summer festivals, my own B.POST stamp, an intimate concert during Reveil in Kermt, an open air concert in Losser, a golden record for over 50,000,000 YouTube views for 'One Moment In Time', a new series of Christmas concerts, the announcement of Dana Winner, One Night Only - 31.10.2020 - Sportpaleis, a Music Industry Nomination and of course a sold-out Lotto Arena!


Thank you so very much to everyone who was part of this past year. Thank you to everyone who made it a success. Thank you, my loyal audience, for always being there!

I promise you 2020 will be just as impressive, with new music, concerts and a huge show, with an international guest in the Antwerp Sportpaleis on Oct 31, 2020 to top it off!


I wish you all the best for the new year, good health and we will see each other again soon! Love ❤️ -Dana xx ...

COPYRIGHT 2020 © DANA WINNER & ZENITH PRODUCTIONS. ALL RIGHTS RESERVED.